Motioner

FÖRSLAG PÅ MOTIONER

Vi får skicka tre motioner till SVERAK.


MOTIONER SKICKADE TILL SVERAKS ÅRSMÖTE 2008

MOTION 1
Stambokföringsregler
§4 Uppfödning och stambokföring

Registrering i reservregistret
Uppfödare som skall registrera kull i SVERAK, har rätt att få en eller flera ungar i kullen registrerade i SVERAKs reservregister, detta oavsett om kullen registreras i huvudstamboken (LO) eller i kontrollstamboken (RIEX).
Katt som är registrerad i SVERAKs reservregister har avelsförbud. Detta avelsförbud skrivs ut i kattens stamtavla. Uppfödare behöver ej ange skäl till att unge/ungar skall placeras i reservregistret, men begäran om placering i reservregistret måste göras samtidigt med att stamtavlorna rekvireras.

Katt som är placerad i reservregistret kan bli flyttad till vanligt register och få avelsförbudet hävt endast på uppfödarens begäran.
.
Motivering: Återinför tidigare Reservregistret, som avskaffades med skäl att det utnyttjades av vissa uppfödare av komersiella skäl. Dessa uppfödare har nu funnit andra vägar att skydda sina ekonomiska intressen. Det är uppfödarens skyldighet/rättighet att lägga avelsförbud på avkommor som är tveksamma för fortsatt avel.


MOTION 2
FIFes utställningsregler, Nationellt tillägg till 6.5,
Ny text
De utställda katterna ska bedömas i den turordning de står i katalogen med undantag av katt som klassändrats.

Motivering: Detta är en förutsättning för att utställarna ska kunna vara beredda och kunna presentera sina katter utan att behöva springa fram och tillbaka och kontrollera hur långt domaren kommit. På detta sätt minimeras väntetider samt utställaren får lite mera tid för andra saker.


MOTION 3
Motion till FIFe GF
Godkänn inte fler maskade grupper bland semilånghårsraserna.
Motivering: Flera av raserna är att betrakta som naturraser och ska inte ha ett maskat inslag. Gränserna i rasstandarden och katternas utseende mellan de olika raserna i kategorin börjar att bli skrämmande lika.


PETITION
Utställningsarrangören kan själv godkänna om man vill skicka ut utställningsbekräftelse via e-post.


 

Har du förslag på motioner till årsmötet? Skicka dem till styrelsen så läggs de ut här.

 

Kommentarer inaktiverade.