Om Alfakatten

Alfakattens syfte är att arbeta för god katthållning och god avelshygien.
Alfakattens ambition är att sprida information om god katthållning och katters välfärd i syfte att höja kattens status i samhället.

Alfakattens organisation
Alfakatten grundades 1987. Alfakatten är en liten kattklubb som verkar för att alla medlemmar, efter var och ens förmåga, ska vara delaktiga i klubbens verksamhet och aktiviteter. Detta innebär att man inte kan försvinna i mängden utan var och en har sin givna plats i organisationen. Tanken på en klubb där alla är aktiva föddes redan i början av 80-talet och de flesta av dem som då bildade Alfakatten arbetade för idén i andra klubbar men fick inte så mycket respons. Det är inte så många kvar av grundarna men idén är ändå en av grunderna i Alfakatten förutom god katthållning och god avelshygien.
Alfas styrelse består av fem personer som sköter de löpande uppgifterna och kontakten med riksförbundet SVERAK. Övriga uppgifter såsom avelssekreterare, utställningssekreterare, kattungeförmedlare har andra enskilda medlemmar på sin agenda.

Alfakattens organisation inom SVERAK
Alfakatten är en av de minsta klubbarna i SVERAK. SVERAK betyder Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Till SVERAK hör idag 40 kattklubbar av varierande storlek. Medlemsantalet i klubbarna varierar mellan 10-600 medlemmar. Alfakatten har idag (april 2021) 38  medlemmar varav 3 stycken är familjemedlemmar. Totalt finns i SVERAK ca 7000 medlemmar. SVERAK är i sin tur underställt FIFé, Fédération Internationale Féline, som har medlemsländer runt om i Europa, Sydamerika, Ryssland och Asien. Regler styrs från huvudförbundet FIFé.

 Alfakattens aktiviteter
Återkommande aktiviteter för Alfakattens medlemmar är årsmöte på våren, något trivselmöte med någon aktivitet, medlemsmöte på hösten och att fira Kattens Dag på 1:a advent. Vi har hittills, tillsammans med Arken Zoo i Kungens Kurva, anordnat propagandautställning för Alfakattens katter och en Drop-In bedömning för besökare med katter.

Alfakattens logo
Alfakattens logo kallar vi för Raggen. Den genomgående klubbfärgen är vit eller solgul.

Kattutställning
En av aktiviteterna för att få in pengar till annan klubbverksamhet är att anordna kattutställning. För att klara av det krävs att alla hjälper till efter förmåga. Eftersom vi är en liten klubb, ganska få medlemmar, finns det alltid något att göra för varje medlem så ingen behöver gå sysslolös på utställningen. Vi har i dagsläget ingen utställning inplanerad och utställningsverksamheten ligger vilande tillsvidare.

Kommentarer inaktiverade.