HUR SKA JAG FÖRSTÅ VAD SOM HÄNDER OCH SKER NÄR JAG SKA PÅ UTSTÄLLNING?

ALFAKATTEN är ansluten till ett förbund i Sverige som kallas SVERAK, vars betydelse är Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Till detta förbund är cirka femtiotalet svenska kattklubbar anslutna.

SVERAK i sin tur är internationellt underställt FIFe, som är en samman-slutning av många olika länders kattförbund. Utställningar kan exempelvis vara internationella eller nationella, det senare är lite mer ovanligt och innebär bl. a att enbart katter utan titlar kan vara med och tävla. På en utställning hittar du de flesta godkända raser samt färger i många varianter.

En kattutställning kan vara något förvirrande för en förstagångsutställare eller en besökare. Nedan gör vi ett försök att hitta i allt det som är en kattutställning. Allt från arrangörer, katter och utställares synvinklar.

Vad händer innan? Eller vem gör vad?

Kattklubben
Utställningsinbjudan
Hur får jag inbjudan?

Vad gör du?

Anmälan

Hur skall Du förbereda din katt?

Badning & pälstrimmning

Vad behöver man ta med sig till en utställning

Kattens behov
Personliga behov

Vilka möter dig när du kommer till utställningen

Veterinären
Incheckningen
Burrad
Kattens utställningsbur
Informationen
Utställningsansvarig
Assistenter
Domare
Resultattavla

Nu börjar bedömningarna vad egentligen ÄR DET som händer?

 

Vad händer innan? Eller vem gör vad?

Kattklubben

Innan inbjudan kommer har kattklubben bråda dagar. Vad händer bakom kulisserna?

Utställningsinbjudan

Kattklubben startar med att skicka ut en inbjudan till sin kattutställning. Den skickas till samtliga kattklubbar i Sverige samt till SVERAKs kansli. Inbjudan presenteras i förbundstidningen Våra Katter. Den finns också på SVERAKs webbsida

Här hittar du vår utställningsinbjudan.

Vad betyder allt på utställningsinbjudan?

Hur får jag inbjudan?

Den egna kattklubben förmedlar utställningsinbjudan vidare till sina klubbmedlemmar. Kontakta din klubbsekreterare för att höra vilka rutiner din klubb har för att förmedla inbjudningarna. I gula sidorna som finns i SVERAKs tidning Våra Katter finns flera inbjudningar. Våra Katter får du via din klubb. Titta annars på SVERAKs hemsidor.

 

Vad gör du?

Anmälan

På SVERAKs hemsida www.sverak.se hittar du blanketten för att anmäla till utställningen. Har du inte tillgång till PC så finns blanketten att få av din klubbsekreterare. Så här fyller du i en anmälan.

När blanketten är ifylld skickas den till din klubbsekreterare eller den man har utsett som utställningssekreterare i din egen klubb. Om du har efteranmält din katt, dvs. efter det slutdatum som står på inbjudan, brukar det vara vanligt att man skickar en kopia till klubben och ett original till arrangerande klubb.

 

Under denna tidpunkt har kattklubben bråda dagar igen. Vad händer bakom kulisserna under anmälningstiden?

14 dagar innan utställningsdagen skickar kattklubben ut en bekräftelse. Kontrollera noga dina uppgifter. Är det något fel på kattens uppgifter eller eventuell uppgift om betalning, utställningsklass så skall du kontakta den som står som ansvarig. Får du inte utställarkortet senast en vecka innan så kontakta arrangerande klubb och efterhör orsaken.

Observera noga:

 

 

Hur skall Du förbereda din katt?

Några enkla saker som du snabbt gör själv är:

 

Badning & pälstrimmning

Det råder olika uppfattning hur mycket eller lite man behöver trimma sin katt inför en utställning. Många gånger beror det naturligtvis på kattens pälskvalitet hur mycket man behöver jobba med den. Det här kräver träning samt man måste också se hur den enskilde kattens päls reagerar. Ta hjälp av din uppfödare som bäst känner till vilken pälskvalitet din katt har.

Långhårskatter kräver en hel del trimning och badas vanligtvis före en utställning. Använder du puder så skall det göras innan du kommer till utställningen.

Semilånghårskatterna kräver inte fullt lika mycket trimning men badas vanligtvis före en utställning.

Korthårskatterna & Siames/Orientalkatterna kräver en aningen mindre trimmning men det finns en hel del att göra för att "snygga upp" även dessa.

 

På utställningen är det bara slutfinishen som ska göras.
Har du inte gjort förarbetet så är det försent nu.

 

Vad behöver man ta med sig till en utställning

Bortsett från att man naturligtvis skall ha med sin katt…. Skratta inte nu det har faktiskt hänt mer än en gång att en nervös kattutställare har glömt sin katt hemma.

 

Kattens behov

Bekräftelse/Utställarkort från arrangerande klubbens utställningssekreterare
Kvittering på att avgiften är betald
Stamtavla eller papper på att katten är under registrering
Papper på att katten är ID-märkt
Kan katten ta titel – dvs. den saknar bara ett certifikat i den aktuella klassen så tag med kopior på bedömningssedlarna för dessa måste visas upp.
Har den domare, som ska döma din katt, tidigare gett ett eller två certifikat i samma klass? Då behöver du eventuellt en kontrasignering. Säg till i sekretariatet innan bedömningarna startar.
Vaccineringsintyg — Grundvaccinering samt revaccinering får ej vara yngre än 15 dgr och ej äldre än 2 år.
Vita katter måste ha intyg om dövhet
Huskatter måste ha kastreringsintyg

Transportbox
En liten necessär som innehåller en liten sax, tunt gummiband att ha runt halsen (klubbarna har oftast bara snöre), någon typ av gloss (antistatmedel) och kam
Burskynke & tak
Underlag att ligga på
En korg eller dylikt som katten gillar att ligga i
Vattenskål & Matskål
Kattsandlåda med spade och plastpåsar
Sand – observera att det i inbjudan brukar stå om det finns sand eller ej

 

Personliga behov

Sköna skor
Pengar att handla för hos våra monterförsäljare
Termos med kaffe
En stol – men tänk på att inte dölja din katt bakom allt "bråte". Du vill väl att andra ska se din vackra katt? Det ska också vara tillräckligt med utrymme mellan burraderna om någon olycka skulle hända. Så snälla du tänk på att inte ställa stolen i burraden.

Vilka möter dig när du kommer till utställningen

Veterinären

I entrén väntar veterinären och ett par assistenter. Assistenterna vill se din stamtavla för att kontrollera vaccineringens datum. Här visas också eventuella andra intyg som rör kattens hälsa. Var beredd med dina papper.

Vidare så gör man ett eventuellt stickprov för att kontrollera kattens ID-märkning. Veterinären tittar och känner igenom din katt för att se om den är frisk. Denna besiktning är en mera ytlig genomgång eftersom det inte finns resurser och tid till någon stor undersökning. Ibland händer det att veterinären tvingas avvisa en katt. Detta gör hon i samråd med utställningskommissarien. Klubben tillhandahåller ett intyg där det står angivet varför samt också en förklaring vad som har skett. Intyget är underskrivet av veterinären och arrangörens utställningsansvarige.

Utställningsansvarige ansvarar för att katten stryks ur dagens tävling.

Det är aldrig roligt att avvisa någon och vi ber dig om detta händer att du har förståelse och tänker på utställningens resterande katter när det gäller den eventuella smittorisken.

 

Incheckningen

Vid incheckningen visar du upp din bekräftelse. Sekreteraren plockar fram ditt kort av vilket du får en kopia. Du blir tillfrågad om du har alla katter med dig för att sekretariatet på ett tidigt stadium kan märka katter som är borta från tävlingen.

På lappen du får står din katts tävlingsnummer och eventuell burrad som katten sitter på. Har du inte betalt så finns kassören också vid incheckningen för att ta betalt.

OBS En del klubbar har nu börjat med fri burplanering vilket innebär att du själv ska utse en ledig bur för din katt.

 

Burrad

I utställningshallen finner du ett antal burrader. Dessa är vanligtvis uppmärkta från A osv. Läs på papperskortet du fick i incheckningen och leta rätt på din burrad. Här finner du en bur som är märkt med din katts nummer.

 

Kattens utställningsbur

I botten på buren finner du en nummerlapp, eller så har du fått den i incheckningen, som katten skall ha runt halsen. Ofta finner du ovanpå buren kattmat som någon sponsor har skänkt till de tävlande katterna.

Pynta nu buren med ditt burskynke samt underlag, Ge aldrig katten någon typ av mat på utställningen som den aldrig ätit förut då den lätt kan få diarré av nya matsorter. Pröva dessa hemma istället. Fyll vattenskålen. Låt nu katten få roa ner sig en stund medan du tittar i katalogen och tar en kopp kaffe.

 

Informationen

Varje utställning presenterar de tävlande katterna i en katalog. I den kan du också se vem som dömer respektive kattras och/eller färg. För att vara beredd på när din katt ska bäras fram till domaren kan du titta i katalogens början och se vad just ”din” domare ska döma. Räkna katterna, uppskattningsvis så dömer domaren ungefär 8 katter i timmen. På en bära-själv-utställning är du själv ansvarig att katten kommer fram till domarbordet i tid. Katalogen finns att köpa i informationen. I katalogen kan du också hitta annan kattinformation samt kattungar till salu. Ibland finns nummerlapparna till katternas halsar i informationen. På en del utställningar ligger de i burarna. En del saknar dem helt.

 

 

 

 

 

Sekretariat

Det är här du skall visa bedömningssedlarna om din katt kan ta titel. Många klubbar har en deadline någonstans på morgonen hur länge du kan lämna in ändringar så var uppmärksam på det.

 

Prisrum

Om du har med dig något pris till prisrummet så passa på att lämna den tidigt på dagen medan det ännu är lugnt. Prisrummet har alltid mycket stressat på eftermiddagen när panelerna börjar.

Prisrummet ansvara för att priserna kommer ut på respektive katts vinnande bur. En del klubbar tar extra betalt för prisrosetterna en del gör det inte. I en del klubbar är det också vanligt att utställarna själva får hämta rosetterna i prisrummet.

 

Utställningsansvarig

Eller utställningskommissarie som det också kallas är ansvarig för genomförandet av utställningen. Han/hon är den som skall se till att allt flyter, han skall också se till att tider och regelverk hålls.

Som vi tidigare sa så är det inte bara för oss utställare som vi arrangerar utställning. Ofta har en kattutställning många besökare och de vill gärna se katterna och prata med uppfödare och ägare. Tänk på att inte ställa stolar och diverse annat framför buren så att katterna inte kommer till sin rätt. Här är också en del av ansvaret för kommissarien att bl. a tänka på brandrisk och mycket mer.

 

Assistenter

Assistenterna bär fram katterna till domarna. På en del utställningar brukar man få bära katten själv. Det innebär att domaren har en assistent som håller ordning och att ägarna bär sina katter själv. Trots allt, det är bra att katten har sin nummerlapp. Det har hänt att någon katt hamnat fel eller lyckats ta sig ur sin bur. Då är det bra att veta vilket nummer katten har.

 

Domare

Domarna kan vi välja från hela världen. De skall tala engelska, franska eller tyska som är de tre officiella FIFéspråken. Här i norden brukar de som kan tala skandinaviska.

Domaren dömer katten efter en standard som innehåller 100 poäng. Domarens utslag är rådande och du kan endast överklaga tekniska felaktigheter.

Tänk på att det som hände på förra utställningen eller som kan hända på nästa är tabu. Katten är på denna utställning här och nu och är i en kondition för dagen samt har också en för dagen unik konkurrens.

Standarden tillåter en del eget tyckande men de flesta domarna brukar motivera sig väl så att man förstår deras val av vinnande katt. Naturligtvis håller inte alla med men det vore väl inte så kul om allt vore klart innan eller hur?

 

Resultattavla

Varje katt har fått en egen bedömningssedel som domaren skrivit. På den står kattens placering. Denna bedömningssedel hamnar på kattens bur.
Alla katternas resultat skrivs ner på en resultattavla som du kan hitta någonstans i lokalen. Här numreras katterna från 1 och uppåt precis som i katalogen.

 

Nu börjar bedömningarna vad ÄR DET egentligen som händer?

Innehåll

 1. Varför har vi kattutställning?
 2. Katalog
 3. Uppdelning
 4. Standards
 5. Tävlingsmoment
 6. Kategori & raser
 7. Färger & mönsterindelningar
 8. Bedömningsklasser
 9. Utställningstitlar
 10. Bedömningsgrader – resultat
 11. Bedömningsgrader – certifikat
 12. Övriga uttagningar
 13. Utställning eller inte
 14. Vad händer mer?

 

VARFÖR HAR VI KATTUTSTÄLLNING?

Kattutställning - vilket magiskt ord, en del upplever det som mer eller mindre skadligt för katten, en del har det som hobby - men katten då? Han bryr sig knappast alls. Varför har vi då kattutställningar?

Är det bara för att tillfredsställa ägaren? Alldeles så enkelt är det nu inte. En kattutställnings främsta syfte är att sprida kunskap och kännedom om god katthållning till utställningens besökare. Att också få en möjlighet att visa olika kattraser som finns i Sverige samt att även ge besökaren en möjlighet att prata med kattägare och uppfödare. En utställning ger också uppfödarna möjlighet att träffas och diskutera.

 

KATALOG

Utställningens katalog är till stor hjälp för besökaren och nybörjaren. I den finns samtliga katter i nummerordning, vilken ras och färg katten tillhör samt i vilken klass katten tävlar. En förteckning vilken domare som dömer katten finns samt en komplett utställarförteckning. Ibland kan man också hitta en förteckning över utställare som är uppfödare och har kattungar till salu.

 

UPPDELNING

De tävlande raskatterna delas först upp i fyra KATEGORIER. Varje kategori delas sedan upp i raser och färger, för vissa raser även i färggrupper, det senare kallas varianter. Alla raser eller varianter är från "botten" uppdelade i kön, ålder - vilket innebär olika tävlingsklasser, beroende på vilka tidigare meriter katten har. Vi delar också rasen inbördes i ungdjur, junior, vuxen och kastrat. Kastrerade katter tävlar för sig och jämförs inte med okastrerade vilket ibland kan ske mellan ungdjur och vuxna. Alla dessa begrepp kommer att beskrivas ordentligt lite längre fram.

Huskatten - katten som får se ut hur "katten" som helst har en egen tävlingsklass. Man delar upp dem i långhår och korthår samt i hon- respektive hankatter. Huskatter över 10 månader måste vara kastrerade.

Samtliga katter bärs fram till domaren av funktionärer som vi kallar assistenter. Domaren har enbart uppgift om kattens tävlingsnummer, och får inte ta del av katalogen förrän samtliga tävlingsetapper är slutförda. På vissa utställningar kan ägaren själv bära fram sin katt.

Naturligtvis blir en del katter med tiden "kändisar" och känns trots allt igen.

 

STANDARDS

Varje ras har en standard som beskriver idealkatten. En katt som uppfyller standardens alla krav finns knappast men det skall vara det som varje seriös uppfödare strävar för att uppnå.

Standarden innehåller 100 poäng som exempelvis fördelar sig på:
Huvud i form
Kropp i storlek och form
Ögon i form och färg
Svansens längd och form
Speciella karakteristiska utseenden för rasen
Kondition mm

 

TÄVLINGSMOMENTET

Tävlingsmomenten för raskatter kan man dela upp i olika nivåer. I de vuxna katternas klasser tävlar man för att erhålla certifikat. Se vidare BEDÖMNINGSGRADER - RESULTAT. Varje domare bedömer under en utställningsdag cirka fyrtio katter. Från varje kategori tar domaren ut sex katter (nivå 3) som skall tävla i en panel mot de andra domarnas bästa katter inom samma kategori (nivå 4).

NIVÅ 1 - Klassbedömning
Här tävlar ungdjuren för att bli klassvinnare och de vuxna katterna för sina respektive certifikat. Har man vunnit sin klass så går man vidare till NIVÅ 2 om domaren inte säger någonting annat. Kontrollera noga hur många katter som är kvar innan färgvarianten är klar. (Uppdelat på vuxen, kastrat, junior eller ungdjur)

NIVÅ 2 - Bäst i variant (BIV)
Katten tävlar sedan vidare i sina grupper vuxen, kastrat, junior och ungdjur för Bäst i Färg. När antalet katter inte är minst 3 i gruppen så jämförs de olika grupperna tillsammans. Observera att om din katt är vuxen eller kastrat och BIV-vinnaren är motsatt kön så kan det tänkas att din katt kommer att tävla vidare i NIVÅ 3.

NIVÅ 3 - Domarens bästa (NOM)
Vidare inom samma grupper samt kategori tävlar de fortsättningsvis för Domarens Bästa Katt. Bland de vuxna och kastrerade katterna väljer man bästa hane respektive hona. Dessa vinnande katter går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra domarnas kandidater.

NIVÅ 4 – Best in Show Paneler
Därefter koras samtliga Bästa Katter inom kategorin uppdelade på vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Katterna får nu titeln Best In Show.

I en panel kan mycket hända som ter sig mycket konstigt både för den mindre och den helt ovane:

Oavgjort i panel
Domarna som sitter i panelen kan i vissa lägen rösta oavgjort - då är det lotten som gäller. Men icke vilken lott som helst utan man lottar vilken domare som skall få avgöra "tvisten".

Förlorande katter eller "Slagna Katter" som det lite slentrianmässigt sägs
Ofta talar man i panelen om "slagna" katter. Naturligtvis så slår vi inte våra katter utan man syftar på de katter som förlorar i panelen.

 

KATEGORI och RASER

De finns fyra kategorier och domarna tar examen för varje kategori. Kategorierna beskrivs nedan och respektive ras ges med sin förkortning.
En del uppdelas i grupper.

KATEGORI I
Exotic   EXO
Perser   PER
Ragdoll   RAG
Helig Birma   SBI
Turkisk Van   TUV
 

KATEGORI II

American Curl korthår ACS
American Curl långhår ACL
La Perm korthår LPS
La Perm långhår LPL
Maine Coon   MCO
Neva Masquerade NEM
Norsk Skogkatt   NFO
Sibirisk Katt   SIB
Turkisk Angora   TUA
 

KATEGORI III

Bengal   BEN
Brittiskt korthår   BSH
Brittiskt långhår   BLH
Burma   BUR
Burmilla   BML
Chatreaux   CHA
Cymric CYM
Europé   EUR
Korat   KOR
Kurlian Bobtail Korthår KBS
Kurlian Bobtail Långhår KBL
Manx   MAN
Egyptisk Mau   MAU
Ocicat   OCI
Singapura SIN
Sokoke   SOK
Snowshoe SNO
 

KATEGORI IV

Abessinier   ABY
Balines   BAL
Cornish Rex   CRX
Devon Rex   DRX
Don sphynx DSP
German Rex   GRX
Japansk Bobtail   JBT
Orientaliskt korthår   ORS
Orientaliskt långhår   ORL
Peterbald PEB
Russian Blue   RUS
Siames   SIA
Somali   SOM
Sphynx SPH
   

 

FÄRGER och MÖNSTERINDELNING eller VARIANTER

I katalogen finner du att färger och mönster på katterna liksom raserna har en förkortning. Rasernas förkortningar kan du hitta under kapitlet KATEGORI. Nedan beskrivs de vanligaste färgerna och mönstren.

Färger
n     svart
a blå
b choklad
c lila
d röd
e creme
f svartsköldpadda
g blåsköldpadda
h chokladsköldpadda
j lilasköldpadda
o sorrel
p beige fawn
q sorrelsköldpadda
r beige fawnsköldpadda
s silver
t amber
w vit
x icke godkända färger

 

Mönster
01   van
02 harlekin
03 bicolour/tvåfärgad
04 mitted
09 vitt - obestämd mängd
11 shaded
12 tippad
21 agouti
22 tabby, klassisk
23 tabby, tigré
24 tabby, spotted
25 tabby, tickad
31 burmamaskad
32 tonkinesmaskad
33 Maskad (siames, colourpoint mfl)

 

Ögonfärg
61   blå
62 gul
63 odd-eyed
64 grön
65 burma-ögonfärg
66 tonkanes-ögonfärg
67 siames/pointad ögonfärg

Nedan beskrivs några exempel på raser:

PER fs 11   Perser, shaded sköldpadd
PER w 62   Perser, vit gulögd
SBI n 21   Birma, bruntabbymaskad
DRX   Devon Rex

 

BEDÖMNINGSKLASSER

Klass 1    SUPREME CHAMPION
Katter som erövrat 9 eller 11 CACE
Klass 2    SUPREME PREMIER
Katter som erövrat 9 eller 11 CAPE
Klass 3    GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Katter som erövrat 6 eller 8 CAGCIB
Klass 4    GRAND INTERNATIONELL PREMIER
Katter som erövrat 6 eller 8 CAGPIB
Klass 5    INTERNATIONELL CHAMPION
Katter som erövrat 3 CACIB
Klass 6    INTERNATIONELL PREMIER
Katter som erövrat 3 CAPIB
Klass 7    CHAMPION
Katter som erövrat 3 CAC
Klass 8    PREMIER
Katter som erövrat 3 CAP
Klass 9    ÖPPEN KLASS
Vuxen katt över 10 månader
Klass 10    KASTRATKLASS
Kastrerad katt över 10 månader
Klass 11    JUNIOR
Kattunge mellan 7-10 månader
Klass 12    UNGDJUR
Kattunge mellan 4-7 månader
Klass 13    NOVISKLASS
Stängd i Sverige Icke stambokförda katter som ska godkännas som en ras.
Klass 14    HUSKATT
För samtliga katter utan stamtavla
Klass 15a    SENIOR
För alla katter mellan 7-10 år
Klass 15b    VETERAN
För alla katter över 10-
Klass 16    AVEL
För han- eller honkatt med minst tre avkommor utställda
Klass 17    UPPFÖDNING
För uppfödare ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda. Minst två måste vara ungdjur.
Klass 18    KULLKLASS
Minst tre kattungar ur en och samma kull som bedöms gemensamt.

DE OLIKA UTSTÄLLNINGSTITLARNA:

Ett katt uppnår titlar enligt nedan när den erhållet angivet antal certifikat för minst ett givet antal domare i minst 1-3 länder. Se tabellen nedan.

Titel Antal certifikat    Antal domare  Antal länder
Premier 3 x CAP 3 olika domare      
Champion 3 x CAC 3 olika domare  
Internationell Premier 3 x CAPIB 3 olika domare 2 olika länder   
Internationell Champion 3 x CACIB 3 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Premier

Ett av följande alternativ

6 x CAGPIB 3 olika domare 3 olika länder
8 x CAGPIB 4 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Champion   

Ett av följande alternativ

6 x GAGCIB 3 olika domare 3 olika länder
8 x CAGCIB 4 olika domare 2 olika länder
Supreme premier

Ett av följande alternativ

9 x CAPE 3 olika domare 3 olika länder
11 x CAPE 6 olika domare 2 olika länder
Supreme champion

Ett av följande alternativ

9 x CACE 3 olika domare 3 olika länder
11 x CACE 6 olika domare 2 olika länder

 

BEDÖMNINGSGRADER - resultat

Det bästa en katt kan erhålla är en excellent bedömning. En vuxen katt tävlar för att erhålla certifikat. Desto högre klasser man kommer upp i desto högre poäng krävs för att katten skall erhålla certifikatet. Det är enbart till den klassvinnande katten man delar ut certifikat och enbart i de fall när katten uppnår de för certifikatet fastställda poängen.

Ett certifikat innebär alltid att katten har erhållit en excellent slutbedömning. Gradering under denna nivå är "mycket bra" respektive "bra". I alla klasser placerar man katterna från 1 till 4. I flera fall byter man alltså ut 1: an mot ett certifikat.

Det kan kanske verka lite förvillande att man använder ord som vi i normala fall anser är av positiv betydelse i våra lägsta graderingar!

 

BEDÖMNINGSGRADER - certifikat

HP   Hederspris, delas ut i klass 1 & 2
CACS   Supreme Grand Internationellt Championcertifikat,
Klass 3, minst 97 poäng
CAPS   Supreme Grand Internationellt Premiercertifikat,
Klass 4, minst 97 poäng
CAGCIB   Grand Internationellt Championcertifikat,
Klass 5, minst 96 poäng
CAGPIB   Grand Internationellt Premiercertifikat,
Klass 6, minst 96 poäng
CACIB   Internationellt Championcertifikat,
Klass 7, minst 95 poäng
CAPIB   Internationellt Premiercertifikat,
Klass 8, minst 95 poäng
CAC   Championcertifikat
Klass 9, minst 93 poäng
CAP   Premiercertifikat
Klass 10, minst 93 poäng
EX   Excellent.
Delas ut i samtliga klasser utom klass 1,2, 13-17. Minst 88 poäng
MB   Mycket bra, minst 76 poäng.
Delas ut i samtliga klasser utom klass 1,2, 13-17.
BRA   Bra, minst 61 poäng.
Delas ut i samtliga klasser utom klass 1,2, 13-17.

 

ÖVRIGA UTTAGNINGAR

BIV 95 poäng.
Bäst i variant delas ut för vuxen, junior, ungdjur och kastrat. Minst tre tävlande.
NOM 97 poäng.
Domarens bästa kandidat. Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona.
BIS kat I   Best In Show kategori I - långhår.
Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
BIS kat II   Best In Show kategori II - Semilånghår.
Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
BIS kat III Best In Show kategori III - Korthår.
Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
BIS kat IV Best In Show kategori IV - Oriental.
Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
BOB Best of Best kan ses som "grädde på toppen". En del klubbar tar ut detta andra gör det inte. Titeln är inofficiell och räknas inte inom förbundet som extra för årets katt. BIS väljs mellan de fyra grupperna och delas upp i vuxen, junior/ungdjur och kastrat. Vissa klubbar tar enbart ut en BOB-total. Ibland tar man också ut BOB mellan veteraner.

BEST IN SHOW – alla kategorier
Senior
Veteran

BEST IN SHOW
Huskatt
Huskatt Senior
Huskatt Veteran

BÄSTA KLUBBKATT
Inom den egna klubben brukar man ta ut Bästa Klubbkatt. Detta kan göras på lite olika sätt. Ofta får varje domare ta ut sin bästa klubbkatt inom varje kategori och sedan jämförs dessa med övriga domares klubbkatter för att ta ut en total. Många klubbar väljer dock den katt som har "gått längst" i tävlingsmomenten.

UTRÄKNING FÖR AVEL & UPPFÖDNING

AVEL
Räknas ut i han- respektive honklass. Resultatet från de tre bästa avkommorna räknas ihop och divideras med tre. Mer än 10 poäng måste erhållas för att avelsdjuret skall medräknas i klassen. Delas upp i kategorier.

UPPFÖDNING
Räknas på uppfödarnamnet. Resultatet från de fem bästa avkommorna räknas ihop och divideras med fem. Mer än 10 poäng måste erhållas för att uppfödningen skall medräknas i klassen. Delas upp i kategorier.

 

MERITER:

Det finns titlar som en katt kan erhålla utifrån olika meriter.

Distinguished Show Merit (DSM): Denna titel erhåller en katt efter 10 st Best in Show på internationella utställningar. Det är BIS-titlar från klass 1-10 för raskatter och klass 14 för huskatter som räknas. Kortaste tidspannet mellan första och sista BIS-titeln är 2 år och 1 dag. Första BIS måste erhållits efter 2003-01-01.

Junior Winner (JW): Denna titel erhåller en katt efter 5 st Best in Show på internationella utställningar tagna i klass 11 och/eller 12.

Distinguished Merit (DM): Detta är en titel utifrån hur en katts avkommor har gått på FIFe-utställningar. En hane erhåller titel då han har minst 10 avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre och en hona erhåller titeln då hon har minst 5 avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre.

 

UTSTÄLLNING ELLER INTE ?

Utställning är kul det är också där du träffar likasinnade och du ges tillfälle att prata om ditt favoritämne - katten. Men trots allt - din katt skall alltid i första hand vara en trevlig och harmonisk hemmakatt. Det är ändå där ni tillbringar det mesta av er tid tillsammans.

Tveka aldrig att ta kontakt med någon av oss i ALFAKATTEN om du önskar mer information oavsett om det gäller katt i största allmänhet eller någon utställningsfråga.

För de olika raserna finns det också intresseföreningar som har specialiserat på bara en ras. De kan alltid ge goda råd om det är någon ras som särskilt intresserar dig.

 

VAD HÄNDER BAKOM KULISSERNA?

En utställning börjar man att planera minst ett år innan den ska genomföras. Klubben skickar in en begäran om att anordna utställningen till vårt svenska förbund. SVERAK i sin tur skickar iväg anmälan till FIFé. FIFé kontrollerar att regelverket uppfylls och godkänner utställning. I regelverket regleras tex. avstånd mellan utställningar.

Som regel har klubben tagit in önskemål från sina medlemmar vilka domare de vill ha. En inbjudan skickas till de föreslagna domarna. Det gäller att vara ute i tid för att man ska kunna boka de domare man vill ha. Vissa är bokade långt fram i tiden.

Ofta utser klubben en utställningskommitte som ansvarar för utställningen. I den brukar det ingå ansvariga för sekretariat (dit alla anmälningar kommer), prisrum m fl.

Prisrummet och PR/Annonsansvariga börjar tidigt att jobba för att i tid kunna ragga både priser och annonsörer samt försäljare av kattartiklar till utställningen.

 

VAD HÄNDER BAKOM KULISSERNA UNDER ANMÄLNINGSTIDEN?

Nu händer det mycket för de som har hand om sekretariatet. Ofta en hektisk tid men lika ofta ganska kul för de inblandade.

Anmälningarna börjar droppa in. Klubbarna brukar skicka in dem vartefter de får dem så vänta aldrig med att skicka in dem till din klubbsekreterare.

 1. Anmälningen kontrolleras mot kassörens lista med inkomna pg-betalningar.
 2. Varje katt registreras in i ett dataregister som producerar diverse listor och en slutlig katalog. Har du skrivit tydligt på din anmälan så är det inte svårt att registrera dina uppgifter.
 3. Man gör en fördelning av katterna mellan de domare som närvarar.
 4. Man skriver en bekräftelse och skickar till alla utställare senast 2 veckor före utställningen.
 5. Man skriver domarlistor, incheckningslistor och diverse andra listor
 6. Man skriver nummerlappar till halsar och burar
 7. Nu är det dags att sammanfoga katternas kataloguppgifter med allmän information, adressregister och de annonser som skall finnas i katalogen.

 

VAD HÄNDER BAKOM KULISSERNA PÅ UTSTÄLLNINGSDAGEN?

 1. Sekretariatet får in domarlistor vartefter domarna dömer katterna
 2. Man kontrollerar med sina kontrollistor om katterna tar titel eller ska kontrasigneras. Det är därför viktigt att du säger till i sekretariatet, om din katt kan ta titel eller behöver kontrasignering, innan bedömningarna startar.
 3. En resultatlista sammanställs efter katternas resultat.
 4. Resultattavlan som finns på utsällningen får samtliga resultat påförda så att utställarna kan se vilka katter som vunnit..
 5. Listorna går över till prisrummet som plockar ihop priser till respektive katt.
 6. När domarna är klara lämnar de in sina nomineringslistor på katter som skall tävla i panelen om Best-In-Show.
 7. Listorna sammanställs till panellistor som används vid uttagningen till Best-In-Show

 

VAD HÄNDER EFTER UTSTÄLLNINGSDAGEN?

 1. Så fort som möjligt ska resultaten läggas ut på webben.
 2. Samtliga papper från sekretariatet ska arkiveras
 3. Klubbar som har haft katter ska meddelas om resultaten
 4. Resultat skickas till SVERAKs kansli och årets kattuträknare
 5. Rapport ska skrivas till SVERAK om man använt burpoolen som är material som ägs av SVERAK, dvs alla kattklubbar i landet.